Waarom mag men een fles of tank nooit 100% vullen met propaangas?

Dit is een eenvoudige vraag met een niet zo vanzelfsprekend antwoord. Zoals je weet bevindt het gas zich in een vloeibare vorm in de verpakking, dus in de fles of tank. Wanneer de omgevingstemperatuur stijgt, wordt ook de vloeistof in de gesloten verpakking warmer en stijgt de druk in deze gesloten verpakking. Deze drukstijging gaat relatief langzaam op voorwaarde dat de fles of de tank niet volledig gevuld is. Er doet zich immers nog een ander fenomeen voor. Wanneer de temperatuur stijgt zal ook de vloeistof uitzetten, met andere woorden de vloeistof in de fles of tank neemt meer plaats in. Als water ijs wordt dan neemt dit ijs meer plaats in dat het volume dat werdt ingenomen door het vloeibare water. Iedereen kent de gevolgen, buigen of barsten. Evenzo met gas. Stel dat een fles of tank volledig gevuld is met vloeibaar gas. Als de temperatuur in de omgeving stijgt, zet de vloeistof uit, ze neemt meer plaats in. De vloeistof neemt immers de warmte uit de omgeving op. Vermits er in het vat geen ruimte is om deze volumetoename op te vangen is het resultaat evenzeer buigen of barsten.

Andere vragen in deze categorie

Naar het FAQ overzicht