Hoe reken je m³ propaan om naar liters propaan?


Op een gasleiding voor propaan kun je een gasteller installeren. Deze meet dan het aantal m³ dewelke door de teller passeert.  Om deze m³ om te rekenen naar liters propaan kun je onderstaande berekening  toepassen.

Aantal liters =  aantal verbruikte m³  x 3.65x ( 1 + druk van de ontspanner voor de meter in kg/cm²)

voorbeeld: als de meter opgesteld staat na de lage druk ontspanner van 37 mbar of dus 0,037 gr/cm² dan komt 100 m³ propaangas  gemeten via de teller overeen met  100 x 3.65x(1+0.037) = 378 liter propaan.

voorbeeld: als de teller opgesteld staat onmiddellijk na de voorontspanner op de tank, en deze voorontspanner staat ingesteld op 1,5 bar dan zal 100 m³ gemeten door deze teller overeenkomen met 100 x 3.65x(1 + 1,500) = 912 liter propaan.

Het is dus belangrijk de druk te kennen waaraan het gas door de meter stroomt.

 

 

 

 

 

 

Andere vragen in deze categorie

Naar het FAQ overzicht