Wie plaatst de tank?

Onze ervaren installateur komt de tank bij u plaatsen.

Waar wordt de tank geplaatst? 

U bepaalt samen met de energieadviseuse die op bezoek komt waar in uw tuin u de tank laat plaatsen. U dient enkel rekening te houden met de wettelijke veiligheidsafstanden. 
Meer info over de afstandsregels>> 

Wanneer wordt de tank geplaatst? 

U bepaalt in overleg met de energieadviseuse wanneer uw tank wordt geplaatst. 

Hoe wordt de tank geplaatst? 

Een ondergrondse gastank wordt geinstalleerd in 6 stappen:

  1. U kiest samen met de energieadviseuse de geschikte locatie voor uw tank 
  2. De tankcontrole wordt ter plaatse uitgevoerd door een erkend keuringsorgaan (OCB) 
  3. Met professionele machines wordt een kuil gegraven
  4. De tank wordt waterpas gezet en verankerd in de kuil, er wordt een beschermingsfolie aangebracht. 
  5. De put wordt opnieuw gevuld en bedekt met min. 30cm aarde. De gasleiding wordt aangesloten op het huis. 
  6. De toezichtkamer wordt gecontroleerd, na deze laatste controle is de tank klaar voor gebruik.